Regulamin

  1. Rodzice zapisując dziecko do szkółki zobowiązują się do uczestnictwa dziecka w zajęciach przez cały okres treningowy tj. od początku września do końca czerwca. Jedynie okres wrześniowy jest okresem próbnym i integracyjnym dla dzieci.
  2. Treningi zimowe odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwają 1,5 godz.
    Treningi wiosenne i jesienne odbywają się jeden, dwa, trzy lub cztery razy w tygodniu w zależności od wyboru pakietu. Treningi na sali gimnastycznej (rower, rolki, ścianka wspinaczkowa, zajęcia w terenie, itp.) trwają 1,5 godz., natomiast zajęcia na basenie trwają 45 min.
  3. Informacja o ilości i miejscu treningów – harmonogram zajęć zostanie przekazany każdemu Rodzicowi przed miesiącem rozpoczęcia zajęć drogą elektroniczną lub osobiście. O każdej zmianie w harmonogramie będziemy informować sms-em dzień przed treningiem.
  4. Każde dziecko należące do Szkółki powinno posiadać polisę ubezpieczeniową NNW, która obejmuje ubezpieczonego ochroną na terytorium całego kraju w drodze z domu na trening i z powrotem, oraz w trakcie zajęć sportowych.
  5. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, jednakże nie ubezpieczenie dziecka jest na odpowiedzialność Rodzica, wówczas Rodzic podpisuje stosowne oświadczenie, iż świadom jest tego, że zajęcia sportowe są zajęciami podwojonego ryzyka i świadomy jest losowych zdarzeń, które mogą mieć na nich miejsce.
  6. Na treningach narciarskich każde dziecko musi posiadać kask.
  7. Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia nas o dłuższej nieobecności na zajęciach lub o całkowitej rezygnacji z zajęć. W wypadku braku powiadomienia do dnia 10-go danego miesiąca rodzic będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za ten miesiąc.

Z niniejszym Regulaminem uprzejmie prosimy się zapoznać. Ewentualne pytania prosimy kierować do prowadzących Szkółkę.